Pilih Bahasa :
 

Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan (ULPL) merupakan unit yang bertanggungjawab di dalam menguruskan latihan staf serta menyenggara data latihan. Di samping itu, ULPL juga menguruskan program Penswastaan Sektor Masa. ULPL terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian berkenaan ialah:

  1. Bahagian Latihan Staf

Bahagian Latihan Staf bertanggungjawab dalam menguruskan latihan iaitu kursus dalaman, kursus luaran dan menyenggara data berkaitan latihan staf. Di samping itu juga ULPL dipertanggungjawabkan untuk menguruskan permohonan pensyarah ke Program Sangkutan Industri Pensyarah (SIP) yang ingin meningkatkan kemahiran dan kompetensi masing-masing.

 

Hubungi Kami:-

UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN
Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Seksyen U1, Persiaran Usahawan,
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Laman Web: www.psa.edu.my
Telefon : +603-5163 4000
Faks : +603-5569 1903