Pilih Bahasa :
 

Jabatan Hal Ehwal Pelajar (JHEP) ini bertanggungjawab menjalankan segala urusan yang berkaitan dengan pelajar di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Terbahagi kepada 3 bahagian iaitu:

  1. UNIT PENGAMBILAN & DATA

 Fungsi Unit Pengambilan & Data adalah seperti berikut:-

a) Mengurus proses permohonan kemasukan ke politeknik

b) Mengurus proses pendaftaran pelajar

c) Menyediakan & menguruskan kad matrik pelajar (kad pintar)

d) Menyimpan & menyelenggara rekod dan data pelajar (fail peribadi)

e) Mengurus permohonan pergerakan pelajar. (pertukaran program/pertukaran politeknik/penangguhan/pertukaran jenis program dan pemberhentian pengajian) **

 ** Nota:

1. Permohonan pertukaran politeknik boleh dibuat SELEPAS 2 bulan mendaftar atas sebab kesihatan dan ianya tertakluk kepada kekosongan tempat di politeknik tersebut.

2. Permohonan pertukaran program atau jenis program bagi pelajar semester satu boleh dibuat DALAM TEMPOH 1 bulan mendaftar (dari tarikh rasmi pendaftaran pertama politeknik) tertakluk kepada kelayakan akademik pelajar dan  kekosongan tempat.

 

  1. UNIT KEBAJIKAN & DISIPLIN

Fungsi Unit Kebajikan & Disiplin adalah seperti berikut:-

 a) Menguruskan pinjaman dan bantuan pelajar.

 b) Memantau dan mengawal selia badan induk pelajar iaitu Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP), serta kelab-kelab dan persatuan-persatuan yang ditubuhkan oleh pelajar.

 c) Bertindak sebagai urus setia tatatertib pelajar yang memantau disiplin dan perlakuan sosial pelajar.

 

Pelaksanaan pengurusan disiplin pelajar PSA adalah tertakluk kepada Akta 174 (Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976), Buku Panduan & Peraturan Am Pelajar Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi dan Garis Panduan Sistem Mata dan Bonus.

Objektif Kualiti Disiplin

Memastikan peratusan pelajar yang dikenakan tindakan tatatertib kurang daripada 1% dalam satu tahun di mana tindakan tatatertib ini hanya merujuk kes yang melibatkan prosiding atau didakwa oleh mahkamah luar melalui peruntukan akta.

Mana-mana pelajar yang dituduh atas suatu kesalahan jenayah, maka tindakan penggantungan politeknik boleh diambil ke atas pelajar menurut peruntukan subseksyen 14(1) Akta 174 dan sekiranya pelajar didapati bersalah maka tindakan pemberhentian daripada politeknik boleh diambil ke atas pelajar menurut peruntukan subseksyen 14(2) akta yang sama.

Jika pelajar ditahan atau dikenakan apa-apa perintah sekatan di bawah mana-mana undang-undang bertulis berhubung dengan pencegahan atau keselamatan dalam negeri maka tindakan pemberhentian daripada politeknik boleh diambil ke atas pelajar menurut peruntukan subseksyen 14(3) Akta 174.

Kaedah Pengawalan Disiplin

PSA mengamalkan Sistem Mata dan Bonus dalam mengawal disiplin pelajar di dalam kampus. Melalui sistem ini, pelajar diberikan mata sebanyak 200 pada semester 1. Bagi setiap kesalahan pelajar, mata denda akan ditolak mengikut jenis salahlaku manakala bagi sumbangan yang dilakukan, mata bonus akan diberikan. Pelajar hendaklah memastikan jumlah mata dalam sistem ini tidak kurang daripada 70 dalam setiap kali semakan disiplin untuk mengelakkan pelajar dikenakan tindakan disiplin.

 

HUBUNGI KAMI:

JABATAN  HAL EHWAL PELAJAR
Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Seksyen U1, Persiaran Usahawan,
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Laman Web: www.psa.edu.my
Telefon : +603-5163 4000
Faks : +603-5569 1903
Email: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.