Pilih Bahasa :
 

 SPMP mengandungi 8 modul :-

 • iHelp ( Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar  )
 • iDaftar( Sistem Pendaftaran Kursus Pelajar )
 • iUPLI (Sistem Pengurusan Latihan Industri )
 • iKamsis (Sistem Pengurusan Kamsis )
 • iExam ( Sistem Penilaian dan Peperiksaan )
 • iKoko ( Sistem KoKurikulum Pelajar )
 • iKaunselor ( Sistem Bimbingan Pelajar )
 • iPAD ( Sistem Pengurusan Penasihat Akademik )

Modul-modul ini merangkumi semua proses pengurusan maklumat pelajar bermula

daripada pendaftaran sehingga pelajar graduat.

http://spmp.psa.edu.my/

 
   

 

 

 SPMP mengandungi 8 modul :-

 • iHelp ( Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar  )
 • iDaftar( Sistem Pendaftaran Kursus Pelajar )
 • iUPLI (Sistem Pengurusan Latihan Industri )
 • iKamsis (Sistem Pengurusan Kamsis )
 • iExam ( Sistem Penilaian dan Peperiksaan )
 • iKoko ( Sistem KoKurikulum Pelajar )
 • iKaunselor ( Sistem Bimbingan Pelajar )
 • iPAD ( Sistem Pengurusan Penasihat Akademik )

Modul-modul ini merangkumi semua proses pengurusan maklumat pelajar bermula

daripada pendaftaran sehingga pelajar graduat.

http://spmp.psa.edu.my/

 
   

 

 

iHelp

 

iHelp ( Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar  )

 • mendaftar online untuk setiap permulaan sesi
 • mengemaskini maklumat penjaga dan alamat semasa
 • memaparkan senarai borang-borang yang HEP untuk kegunaan pelajar sepanjang pengajian
 • membuat permohonan stiker kenderaan secara online
 • menyemak saman yang dikenakan oleh mana-mana pihak di Politeknik
 • membuat aduan berkaitan biasiswa dan pinjaman
 • menyemak aduan berkaitan biasiswa dan pinjaman

 

 

iDaftar

 

 

iDaftar( Sistem Pendaftaran Kursus Pelajar )

 • menyemak rekod pendaftaran kursus pelajar bagis setiap sesi
 • manual untuk mengakses iDaftar
 • panduan memuatnaik dokumen
 • membuat pendaftaran kursus secara online bagi setiap sesi
 • membuat pendaftaran kursus secara online bagi semester pendek sahaja

 

 

iUPLI

 

iUPLI (Sistem Pengurusan Latihan Industri )

 • Carta alir bagi proses sebelum, semasa dan selepas LI
 • Panduan mengakses iUPLI, memuat turun dokuman, menyemak dan mencari tempat LI dan panduan memilih dan mendaftar tempat LI

 

 

iKamsis

 

iKamsis (Sistem Pengurusan Kamsis )

 • Pengumuman terkini berkaitan kolej kediaman
 • Borang-borang berkaitan kamsis untuk kegunaan pelajar

iExam

 

iExam ( Sistem Penilaian dan Peperiksaan )

 • menyemak pensyarah kursus bagi sesi semasa
 • menyemak markah penilaian berterusan dan keputusan peperiksaan akhir

iKoko

 

iKoko ( Sistem KoKurikulum Pelajar )

 • mendaftar kursus kokurikulum secara online
 • menyemak maklumat berkaitan pendaftaran kursus kokurkulum, ahli bagi kursus terlibat

iKaunselor

 

iKaunselor ( Sistem Bimbingan Pelajar )

 • Iklan jawatan kosong untuk pelajar yang bakal bergraduat
 • Pelajar membuat temujanji dengan kaunselor secara online
 • Menyemak Permohonan Temujanji

iPAD

 

iPAD ( Sistem Pengurusan Penasihat Akademik )

 • Buku panduan SPAK dan MInD
 • Penilaian SPAk secara online