red black blue orang mobileWeb w3c rss facebook youtube flickr01 twitter linkedinqrcodeno Edit No   Selamat Datang, Pelawat !

Carta Alir Pelajar Latihan Industri

PERHATIAN KEPADA PELAJAR YANG SEDANG MENJALANI LI (AT401) 

Berikut adalah jenis penilaian dan borang – borang yang akan diguna pakai bagi menilai program LI (AT401) pelajar . Pelajar dikehendaki merujuk dan membaca terlebih dahulu dokumen GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PELAJAR .Ia merupakan satu dokumen rujukan dan panduan pada pelajar yang belum LI dan sedang LI.

BIL

JENIS PENILAIAN/BORANG

PERATUS

PIHAK PENILAI

CATATAN

A.

PENILAIAN SEMASA LI

1. PRACTICAL TASK

 

40%

Pegawai / Penyelia Organisasi

- Masukkan ke dalam sampul dan gam.

- Borang perlu disediakan oleh pelajar dan dibawa pada hari penyemakan dokumen LI

2. REFLECTIVE JOURNAL

a.Jurnal Refleksi (Buku Catatan Harian)

b.Reflective Journal Form

 

20%

- Borang perlu disediakan oleh pelajar.

- Jurnal Refleksi (Buku Catatan Harian)

i. Perlu ditulis dan dikemaskini setiap hari.

ii. Dapatkan cop pengesahan penyelia organisasi setiap 2 minggu.

- Reflective Journal Form dan Jurnal Refleksi ini perlu dibawa pada hari penyemakan dokumen LI

3. OBSERVATION

 

10%

Pensyarah Pemantau/pensyarah mentor

Borang dibawa oleh pensyarah pemantau

4. SURAT PENGESAHAN TAMAT LI

 

Tidak Berkenaan

- Pelajar diminta mencetak surat ini dan serahkan pada organisasi latihan untuk dilengkapkan.

- Surat ini perlu dibawa pada hari penyemakan dokumen LI

5. MY INTERNSHIP REFLECTION

 

Tidak Berkenaan

- Dokumen yang diwujudkan khusus untuk meningkatkan kemahiran diri pelajar sebelum tamat LI.

- Pelajar boleh mencetak dokumen ini untuk kegunaan sendiri.

- Dokumen tidak perlu dihantar.

B.

PENILAIAN SELEPAS BALIK LI

1. INDUSTRIAL TRAINING FINAL REPORT

 

20%

Pensyarah Penilai

- Lengkap dan tanpa dijilid.

- Laporan ini perlu dibawa semasa hari penyemakan dokumen LI dalam sampul besar.

2. PRESENTATION

 

10%

Perbentangan akan dijalankan di jabatan dan tarikh akan diberitahu kelak.

Dokumen – dokumen di atas perlu dibawa pada hari penyemakan dokumen LI yang akan dimaklumkan kelak. Pelajar perlu mematuhi format penyediaan Indutrial Training Final Report. Format boleh dirujuk melalui menu Dokumen Latihan Industri. Jumlah mukasurat di antara 50-80 mukasurat.

Kad Pengesahan Lapor Diri perlu di pos ke Politeknik dengan kadar segera. Penggunaan borang – borang lain yang terdapat di dalam buku catatan harian adalah dibatalkan.

AddThis Social Bookmark Button
 Hubungi kami.Aduan/Maklumbalas.Notis Hakcipta.Penafian.Dasar Privasi & Keselamatan.Arkib Elektronik.Peta Laman.Soalan Lazim.Terma dan Syarat  
Durasi Capaian:
0.5 saat
Jumlah Pelawat:
12172564
Tarikh dikemaskini: Tue-26-09-2017
WCAG 2.0 (Level AA)