red black blue orang mobileWeb w3c rss facebook youtube flickr01 twitter linkedinqrcodeno Edit No   Selamat Datang, Pelawat !

Insurans Pelajar

Insurans Pelajar

Semua pelajar PSA dilindungi oleh Pelan Takaful Keluarga Berkelompok(GTL) & Perlindungan Takaful Kemalangan Diri (GPA). Kadar sumbangan bagi setiap pelajar ialah RM36.70 setahun.

Sekiranya pelajar mengalami kemalangan atau kematian, pelajar atau waris boleh berhubung dengan Penasihat Akademik/Penyelaras Hal Ehwal Pelajar Jabatan/Pegawai Hal Ehwal Pelajar (Kebajikan & Disiplin) secepat mungkin bagi tujuan tuntutan insurans. 

 

                        Skop dan manafaat perlindungan insurans:

Skop Perlindungan

Manfaat Takaful (RM)

a) Kematian Biasa Atau Akibat Penyakit

5000

b) Keilatan Kekal Menyeluruh Biasa Atau Akibat Penyakit

5000

c) Khairat Kematian

750

d) Kematian Akibat Kemalangan

40000

e) Keilatan Kekal Menyeluruh Akibat Kemalangan

40000

f) Keilatan Kekal Separa Akibat Kemalangan

40000

g) Perbelanjaan Akibat Kemalangan

3000

h) Perbelanjaan Manafaat Hospital

50 sehari

(maksima 30 hari)

i) Khairat Kematian Akibat Kemalangan

1500

 

                        Pelajar atau waris mesti mengemukakan dokumen berikut untuk tujuan tuntutan:

Jenis Tuntutan

Dokumen Sokongan

a) Kematian Kemalangan

Salinan  Kad Pengenalan (Pelajar dan  Waris)

Salinan  Kad Matrik

Salinan  Laporan Polis

Salinan  Sijil Kematian

Salinan  Permit  Menguborkan (Pengkebumian)

b) Kematian Biasa

 Salinan Kad Pengenalan (Pelajar dan Waris)

Salinan  Kad Matrik

Salinan  Sijil Kematian

Salinan  Permit  Menguborkan (Pengkebumian)

c) Perbelanjaan Perubatan dan Manfaat Hospital akibat Kemalangan

 Salinan Kad Pengenalan (Pelajar)

Salinan  Kad Matrik

Salinan  Laporan Polis

 Laporan Perubatan/Hospital

Bil Rawatan Asal

Salinan  Nota Discaj (“Discharge Note”)

Salinan  Sijil Sakit

d) Keilatan Kekal Anggota

Badan akibat Kemalangan

Salinan  Kad Pengenalan  (Pelajar)

Salinan  Kad Matrik

Salinan  Laporan Polis

 Laporan Perubatan yang mengesahkan

peratusan keilatan

e) Keilatan Kekal Seluruh      Tubuh Badan

Salinan  Kad Pengenalan  (Pelajar)

Salinan  Kad Matrik

 Laporan Perubatan yang mengesahkan

peratusan keilatan

 

 

AddThis Social Bookmark Button
 Hubungi kami.Aduan/Maklumbalas.Notis Hakcipta.Penafian.Dasar Privasi & Keselamatan.Arkib Elektronik.Peta Laman.Soalan Lazim.Terma dan Syarat  
Durasi Capaian:
0.4 saat
Jumlah Pelawat:
12173343
Tarikh dikemaskini: Tue-26-09-2017
WCAG 2.0 (Level AA)